Portfolio

 

WERKERVARING
gemeente Naarden – voorlichting en PR
gemeente Heerlen – bureauhoofd Voorlichting, seniorcommunicatieadviseur


Profronde Heerlen – bestuurslid commissie PR en Promotie
VVV Heerlen – bestuurslid
Ritmo Jazz ballet & Scope Voerendaal - voorzitter

 

Taken
Communicatie advies en ondersteuning (intern, extern)
Strategische communicatie
Projectcommunicatie
Copywriting
Persvoorlichting
Speech/ghostwriter


Kennisgebieden
Communicatie/media/pr
Kunst en cultuur, evenementen
Overheid, politiek (gemeente en Parkstad Limburg)
Sport
Publieke dienstverlening
Welzijn, zorg
Jeugd
Onderwijs
Milieu, MillenniumGemeente, duurzaamheid
Rampenvoorlichting-crisiscommunicatie

 

Communicatieproducten

 

Gemeente Heerlen
Speeches en voorwoorden o.a. sport, kunst en cultuur:
   * voorwoord programmaboekjes NK Veldrijden 2009, Cyclocross 2010,
      Profronde Heerlen diverse jaren, RaboRonde 2010, NK Wielrennen Heerlen-
      Landgraaf 2009,
   * speeches première 10 Torens Diep, Limburgs Sportgala 2008/2009,  
      opening tentoonstellingen Stadhuis Heerlen, diverse Heerlense culturele
      evenementen, Jongleerfestival, speeches huldigingen Heerlense
      sportkampioenen en winnende scholen aan bijv. KNVB Calvé
      Straatvoetbaltoernooi.


Persberichten op groot aantal gemeentelijke beleidsterreinen:
   * Heerlense cultuurnota, evenementenbeleid, visienota Sport en Bewegen,
      atelierroute, burgeronderzoeken, revitalisatie Parkstad Limburg Theaters,
      archeologische vondsten,  sportaccommodatiebeleid, toerisme, publieke
      dienstverlening, duurzaamheid, milieu


Strategische communicatieadvisering/projectcommunicatie
  - intern communicatieplan (digitale nieuwsbrief, Paleisgesprekken, intranet,
    werkoverleggen)
  - communicatie project fysieke leefomgeving
  - communicatieadvisering/plan strategische huisvesting gemeente Heerlen
  - communicatieadvisering/aansturing NK Wielrennen Heerlen-Landgraaf 2009
  - communicatieadvisering/begeleiding totale revitalisatie Theater Heerlen
  - communicatie rondom herbouw Glaspaleis, nieuwbouw Nieuwe Nor,
     PatronaatHeerlen, Heerlens architectuurbeleid (Peutz-stad)

  - communicatieadvisering/begeleiding en introductie nieuwe huisstijl bureau
     VSV, “verknoei je toekomst niet”.
  - communicatietrajecten rondom diverse brede scholen
  - communicatie leertrajecten in het onderwijs
 
Recent
  - medeadvisering communicatiebeleidslijn Wij Zijn Heerlen / stadsmarketing
     Heerlen
  - communicatieadvisering WK Wielrennen 2012
  - communicatietraject Heerlense sportaccommodaties
  - communicatieadvisering/communicatieplan rondom publieke dienstverlening
     Heerlen (een-loket-gedachte/ Gemeente heeft
     antwoord/Burgeronderzoeken)
  - communicatie rondom klimaat en duurzaamheid (klimaatconferentie,
     millenniumdoelen, klimaatstraatfeest)


OPDRACHTGEVERS

 

bureau Voortijdig School Verlaten Parkstad Limburg:
  - communicatieplan verwijsindex Jongeren Parkstad Limburg
  - diverse schrijfopdrachten-brieven over de Verwijsindex Jongeren
  - schrijven brochures Verwijsindex Jongeren 2009

 

regio Noord- en Midden Limburg
  - diverse schrijfopdrachten -brieven over verwijsindex jongeren NML
  - schrijven brochures Verwijsindex Jongeren 2009

 

Gemeente Sittard-Geleen
  - schrijven brochures Verwijsindex Jongeren 2009


Gemeente Maastricht
  - schrijven brochures Verwijsindex Jongeren 2009